Kan jeg få startlån og tilskudd?

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet til å spare.

Mer informasjon finner du her.

Søke startlån og tilskudd

Søknad om startlån og tilskudd sendes inn elektronisk.

Mer informajson finner du her.