Klikk her for å åpne pdf-skjema for utfylling.

Hvis ingen av kriteriene for fritak er oppfylt, kan søknaden ikke innvilges. At en eiendom er ubebodd, brukes midlertidig som fritidseiendom, er under oppussing eller lagt ut for salg gir ikke grunnlag for fritak.

Tas pipeløpet i bruk på nytt, må du gi melding til brannvesenet. Ved salg må ny eier informeres om fritaket og forutsetningene for det.