Åpningstid:

Åpningstid 07:00 - 17:00

Barnehagen:

 Vi tilbyr heltid og deltidsplasser.  (barna har en maks oppholdstid på 9 timer pr.dag). Barnehagen ble åpnet som en heltidsbarnehage i 1992 og har tidligere vært korttidsbarnehage i kommunal bolig (1986-høst 1992). I 2001 ble barnehagen slått sammen med skolen til et oppvekstsenter. 

Aktivitet

Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til skog og fjell og et par hundre meter unna sjø og vann. Det innbyr til varierte aktiviteter og naturopplevelser. 

På fast basis benytter barnehagen seg av basseng, gymsal, gapahuk og uteområdene. Ellers benyttes også datarom, bibliotek, ballbinge etc.
Hver mandag i perioden januar-april har vi med oss mindre grupper barn i et ekstra oppvarmet basseng.

Hver fredag hele året har hele barnehagen fast turdag.  Da går vi på turer i vårt flotte nærmiljø, der vi benytter oss av gapahuk med grill, plukker bær i skogen, turer i fjæra, tur til postkassa i Ørneslia eller andre destinasjoner i skogen. 

Mat

På fredager har barna med seg matpakke, drikkeflaske og sekk. Denne dagen får de frokost i barnehagen.

I vår barnehage serverer vi barna hjemmebakt brød til lunsj med et godt og variert pålegg. På onsdager har vi varmlunsj.

Hva jobber vi med?

Vi har aldersinndelte klubber hver uke, der fast personal har ansvar for gruppene. Her jobbes det med begrepslæring, sosial kompetanse. Vi jobber også med de ulike prosjektene vi til enhver tid har. I tillegg har førskolegruppa fast førskoleklubb ca 1,5 timer hver uke, og de er sammen med skolen på uteskole 1 time pr uke. Uteskolen er et nytt prøveprosjekt som startet opp høsten 2022.