Åpningstid:

Barnehagens åpningstid er mellom kl. 0700 og 1700. (barna har en maks oppholdstid på 9 timer pr.dag).

Barnehagen:

Barnehagen ble åpnet som en heltidsbarnehage i 1992 og har tidligere vært korttidsbarnehage i kommunal bolig (1986-høst 1992). I 2001 ble barnehagen slått sammen med skolen til et oppvekstsenter. Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til skog og fjell og et par hundre meter unna sjø og vann. Det innbyr til varierte aktiviteter og naturopplevelser. På fast basis benytter barnehagen seg av basseng, gymsal, gapahuk og uteområdene. Ellers benytter også datarom, bibliotek, ballbinge etc.
Hver mandag i perioden januar-april har vi med oss mindre grupper barn i et ekstra oppvarmet basseng.

Aktivitet

Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til skog og fjell og et par hundre meter unna sjø og vann. Det innbyr til varierte aktiviteter og naturopplevelser. På fast basis benytter barnehagen seg av basseng, gymsal, gapahuk og uteområdene. Ellers benytter også datarom, bibliotek, ballbinge etc.
Hver mandag i perioden januar-april har vi med oss mindre grupper barn i et ekstra oppvarmet basseng.

En dag i uka hele året har hele barnehagen fast turdag. Da går vi på turer i vårt flotte nærmiljø, der vi benytter oss av gapahuk med grill, grillhytta, plukker bær i skogen, turer i fjæra, tur til postkassa i Ørneslia eller andre destinasjoner i skogen. På disse dagene har barna med seg matpakke, drikkeflaske og sekk. Denne dagen får de frokost i barnehagen.

Mat

 

I vår barnehage serverer vi barna hjemmebakt brød til lunsj med et godt og variert pålegg. En fast dag i uka har vi varmlunsj.

Hva jobber vi med?

Vi har aldersinndelte klubber hver uke, der fast personal har ansvar for gruppene. Her jobbes det med begrepslæring, sosial kompetanse, ulike klubbaktiviteter, og vi jobber også med de ulike prosjektene vi til enhver tid har. I tillegg har førskolegruppa fast førskoleklubb ca 1,5 timer hver uke, og de er sammen med skolen på uteskole 1 time pr uke. Uteskolen var er et prøveprosjekt vi starta opp med høsten 2022. Fra høsten 2023 kommer ishavskysten friluftsråd mer på banen når det gjelder uteskole. Barnehagen skal koble seg på dette.