Skolen er fådelt med 6 klasser og har et SFO tilbud.