Hovedmålet er å gi personer, som på grunn av funksjonshemming eller sosiale utfordringer, hjelp til å delta i fritidsaktiviteter på en positiv og meningsfull måte.

Tjenesten kan gis individuelt eller i grupper.

Tjenesten er gratis, og brukeren må selv dekke sine egne utgifter. Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen.