Ledsagerbeviset gir ledsager fri/redusert pris når vedkommende følger en funksjonshemmed person til offentlige kultur- og fritidsarrangementer eller offentlige transportmidler som funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand.

Ledsagerbevis er gratis.