Hjelp og veiledning

Gjennom veiledning som retter oppmerksomhet mot ressurser for helse og livskvalitet, kan frisklivssentralen gi hjelp og veiledning som omhandler blant annet aktivitet, kosthold og røyke/snus-slutt.

Målgruppen er deg mellom 18 og 67 år som har behov for hjelp og støtte til å endre levevaner som kan føre til økt risiko for å utvikle livsstilssykdommer eller allerede har en sykdom knyttet til dette. Livsstilsykdommer kan være f.eks diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer, overvekt, kols og høyt blodtrykk. Du trenger ikke å ha en diagnose for å bli henvist.

Gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte eller individuelle tiltak, lager vi en plan der konkrete mål for perioden blir satt. Fokuset er å jobbe for en varig endring som skal bidra til bedre helse. Oppfølgingen skal bidra til motivasjon og veiledning. Målet er bedre helse og økt livskvalitet.

Henvisning til Frisklivssentralen kan du få hos lege, fysioterapeut, annet helsepersonell eller NAV. Du kan også kontakte Frisklivssentralen direkte for å få en frisklivsresept.

Frisklivsresept

En frisklivsresept varer i 3 måneder. Den starter med en innledende helsesamtale med fokus på situasjonen nå og motivasjon for endring av levevaner. Vi lager konkrete frisklivsmål og en plan for perioden. Du blir fulgt opp individuelt og/eller i små grupper etter eget ønske og behov. Etter 3 måneder gjennomføres en avsluttende helsesamtale der reseptperioden oppsummeres og vi legger vekt på videre selvstendig endringsarbeid. En reseptperiode har en egenandel på 300 kr.

Frisklivstrening

Frisklivstrening foregår individuelt eller i grupper. Dette kan være inne på treningsrom eller ute i naturen. Opplegget og nivået tilpasses alltid den enkelte deltaker, og utarbeides sammen med veileder. Samtale gir også rom for å utarbeide et individuelt treningsprogram som kan gjennomføres på egenhånd.