Når du kjøper et brannslokkeapparat skal det følge med veiledningshefte på norsk, med opplysninger om virkemåte, type branner, slokkemetode, plassering og vedlikehold. Skum- og pulverslokkere som selges på markedet skal være testet og godkjent. I tillegg skal de være røde. Siden det finnes et stort mangfold av slokkeprodukter på markedet, ber vi alle om å være oppmerksom på kvaliteten og de gitte kravene som stilles ved slikt utstyr.

Eier av bolig skal sørge for at denne er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr
a) pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver - (10 års levetid)
b) skum-/vannapparat på minimum 9 liter - (5 års levetid, tåler ikke frost)
c) skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minimum 21A - (5 års levetid, tåler ikke frost)
d) formfast brannslange med innvendig diameter på minimum 10 mm, fast tilkoblet vannforsyningsnett, eller
e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet. 

Les mer om de ulike type slokkeutstyrene, på sikkerhverhverdag.no.

Les mer her om hvordan du kan sjekke/kontrollere slokkeutstyret, på sikkerhverdag.no.