Avlastning kan gis ved ulike tiltak avhengig av alder og funksjonshemming.  Dette i form av dagtilbud eller besøkshjem/avlastningsopphold i private hjem eller institusjon.