Innsendelse av krav

  1. Fyll ut skjema «krav om sammenslåing»

  2. Hvis de(n) matrikkelenheten(e) som skal utgå har heftelser ulik heftelsene på eiendommen som skal bestå, må det ordnes opp i disse før sammenslåingen kan skje.

  3. Sammen med kravet skal det følge:

  • kart fra matrikkelen over grenser og grensemerker for de matrikkelenheter eller grensestrekninger som saken gjelder
  • bekreftelse på at eventuell(e) hjemmelshaver(e) til bruksrett(er), herunder hjemmelshaver(e) som fester(e) er varslet,
  • andre dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen

Heftelser på min eiendom

Grunnboksutskrift for din eiendom kan bestilles via kartverkets innsynsklient http://www.seeiendom.no/

Skriv «GNR/BNR, Kommunenavn» i søkefeltet.

Trykk på eiendommen din når den dukker opp i kartet og vis mer informasjon om eiendommen.

Her kan man enten bestille utskrift (gebyr), eller man kan velge å vise grunnboksinformasjon direkte på nett (gebyrfritt).

Spørsmål?

Kontakt Plan og forvaltning

Besøksadresse Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes

Send oss e-post postmottak@balsfjord.kommune.no

Skriv i emnefeltet: Spørsmål Sammenslåing av eiendommer

Legg eventuelt med telefonnummer vi kan ta kontakt på.