Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid,- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

 

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn og unge 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom ungdom samtykker kan iverksatte tiltak videreføres frem til fylte 23 år.  

Barneverntjenesten har ulike hjelpetiltak og i samarbeid med familien vil en kunne finne frem til det tiltaket og den hjelpen som er mest hensiktsmessig. 

Barneverntjenesten samarbeider med ulike tjenester. Offentlige instanser og  private organisasjoner, alt etter hva som kan være nyttig.

Melding til barneverntjenesten kan inngis anonymt av private. En kan ringe til barneverntjenesten og drøfte en sak anonymt ved usikkerhet om noe bør meldes inn. 

Barneverntjenesten er tilgjengelig for generell råd- og veiledning til alle i Balsfjord kommune.

 

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 www.116111.no SMS: 41 71 61 11 epost: alarm@116111.no - gratis hjelpetjeneste for barn og unge, og for voksne som er bekymret
Foreldresupport: 116 123 (tast 2) - gratis døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen  
Hjelpetelefonen: 116 123 - gratis døgnåpen hjelpetjeneste for alle som trenger noen å snakke med
www.sidetmedord.no - gratis chattetjeneste for alle som trenger noen å skrive med