Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid,- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

 

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn og unge 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom ungdom samtykker kan tiltak videreføres frem til fylte 25 år.  

Barneverntjenesten har ulike hjelpetiltak og i samarbeid med familien vil en kunne finne frem til det tiltaket og den hjelpen som er mest hensiktsmessig. 

Barneverntjenesten samarbeider med ulike tjenester, offentlige instanser og private organisasjoner, alt etter hva som kan være nyttig.

Barneverntjenesten er tilgjengelig for generell råd- og veiledning til alle i Balsfjord kommune.

 


Bekymret for et barn?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp.

Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn.

Privatperson kan melde fra med fullt navn eller være anonym.

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du kontakte barneverntjenesten og diskutere saken.

Her finner du informasjon om hvordan du kan melde bekymring.

 


Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 www.116111.no SMS: 41 71 61 11 epost: alarm@116111.no - gratis hjelpetjeneste for barn og unge, og for voksne som er bekymret
Foreldresupport: 116 123 (tast 2) - gratis døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen  
Hjelpetelefonen: 116 123 - gratis døgnåpen hjelpetjeneste for alle som trenger noen å snakke med
www.sidetmedord.no - gratis chattetjeneste for alle som trenger noen å skrive med