Ordførervervet:
Ordføreren er kommunens fremste tillitsvalgte.  Formelt er ordføreren leder av kommunestyret og formannskapet.  Ordføreren er kommunens juridiske person.


I lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)   kapittel 6 finner du mer om ordførerens myndighet og oppgaver.