Norsk indtitutt for bioøkonomi (NIBIO) er ansvarlig for karttjenesten.  I gårdskartet finner du blant annet informasjon om

  • gårds- og bruksnummer
  • eiendomsgrenser
  • markslag

Søk i gårdskart:  Søk gård (nibio.no)