Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Natur og miljø

Natur og miljø, bevaring av det biologiske mangfoldet i naturen og opprettholde det naturlige grunnlaget og bærekraftig bruk.  Naturen og det biologiske mangfoldet er vårt eksistensgrunnlag.

I Balsfjord finner du Sørkjosleira naturreservat.  Området er vernet etter naturmangfoldloven. Det verna våtmarksområdet har status som Ramsarområde

Forvaltningsplan for Sørkjosleira

Foto: Polarsnipa, som årlig er innom Sørkjosleira.
fotograf: Geir Arne Simonsen

Fotograf: Geir A Simonsen