Grunnskolen - innskriving av elever, tidlig eller utsatt skolestart

Alle barn f. 2017 er skolepliktig høsten 2023.

Barn som er folkeregistrert i Balsfjord kommune blir automatisk innskrevet ved skolen i den kretsen de er bosatt i. Dersom du ønsker at barnet skal ha skoleplass i en annen skolekrets, må dette søkes om til kommunen: postmottak@balsfjord.kommune.no. Tildeling av skoleplass sendes foresatte innen utgangen av februar 2023. Ved flytting til kommunen etter 1. mars, skal du kontakte skolen eller kommunen for informasjon om innskriving

Dersom det ønskes tidlig eller utsatt skolestart, må begrunnet søknad sendes den aktuelle skolen innen 1. mars 2023. Skolen vil da be pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) om vurdering før de svarer på søknaden. Søknaden vil enten innvilges eller avslås i form av et enkeltvedtak. Dersom du ønsker å klage på vedtaket, sender du klage til skolen. Skolene kan kontaktes for nærmere informasjon.