Voksenopplæringa tilbyr også norskkurs til arbeidsinnvandrere ved behov. Disse kursene går hovedsakelig på ettermiddagstid. Dersom du har rett til gratis norskopplæring, skal du ikke betale for kurset.

I tillegg kan voksenopplæringa foreta realkompetansevurdering – RKV – i grunnskolefagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Her finner du mer informasjon: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/realkompetansevurdering/

For påmelding til prøver i norsk, samfunnskunnskaps- eller statsborgerprøven, ta kontakt. Du finner mer informasjon om disse prøvene på www.kompetansenorge.no og www.hkdir.no.