Telefon rektor 77 72 20 85 / 480 63 893

Fagleder 7.-10.trinn: 77722086

Fagelder 1.-6.trinn og SFO: 77722080
Telefon kontorfullmektig: 77 72 20 81
Hjemmeside:
http://storsteinnesskole.net/


Leder for enheten er Yvonne Jakobsen - e-post: yvonne.jakobsen@balsfjord.kommune.no