Skolen er fådelt med 6 klasser og har et SFO tilbud. 

Laksvatn oppvekstsenter, Svartbergveien 3, 9042 Laksvatn
Telefon rektor: 77 72 87 12 / 954 62 739
Telefon kontor: 77 72 87 10

Leder for enheten: Wenche Lundberg Riise 

Skolens hjemmeside: www.laksvatn.no