Klagefrist er tre uker fra denne kunngjøring.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ny skole på Meistervik.

Tilhørende plandokumenter ligger vedlagt nedenfor.

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, samt Forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager må sendes skriftlig via e-post til postmottak@balsfjord.kommune.no eller som brev til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

Klagefrist er satt tre uker etter denne kunngjøring.