Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vei-navn/Adressering

Høring - veinavn

Vi jobber nå med å fullføre adressering i hele kommunen og i denne runden er det 5 veinavn til behandling.

veinavn

Kunngjøring av vedtatte adressenavn.

i hht lov om stadnamn § 6 kunngjøres det at følgende adressenavn ble vedtatt i kommunestyret 22.02.17, sak PS 17/17

Musnesbakken

Kunngjøring vedtatte adressenavn.

Kommunestyret har i møte 19.12.16, sak 125/16 vedtatt adressenavn som med dette kunngjøres i henhold til lov om stadnamn §6

Nye veinavn vedtatt

Nye veinavn i kommunen

Balsfjord kommunestyre vedtok på møte 04.02.09 følgende nye navn for veier/veistrekninger i Balsfjord: Foto:Ola Røe

or 030