Ambulant tjeneste i hjemmet eller på kontor (dagtid mandag til fredag).

Følgende tilbud kan gis:

  • Helsefremmende og støttende samtaler for å mestre belastninger eller endringer i hverdagen.  Utgangspunkt for samtalene er det som er viktig for den enkelte person/familie.
  • Kartlegging, utredning og behandling i samarbeid med fastlege/spesialisthelsetjenesten.
  • Hjelp til håndtering av medisiner
  • Praktisk bistand og veiledning til dagliglivets gjøremål
  • Individuell plan, koordinerende tjenester og samarbeid med andre fagtjenester i eller utenfor kommunen (egt samtykkeskjema)