Tjenestetilbud

  • Kartlegging av psykiske plager
  • Støttesamtaler og behandling for lette til moderate psykiske plager
  • Deltakelse i møter med skole, PPT eller andre aktuelle aktører

Kontakt oss

Foresatte og ungdom kan selv ta kontakt via telefon (404 48 737 eller 453 55 161) eller benytte henvisningsskjema som sendes via post.

Faginstanser som jobber med barn og ungdom i alderen 0-23 år kan benytte seg av henvisningsskjema som sendes via post.

Teamet møtes annen hver uke for å vurdere og fordele mottatte henvendelser. Fagpersonen som har oppfølgingsansvar på den enkelte tar kontakt med vedkommende, og gir tilbakemelding til henviser. Tilbudet er gratis og frivillig.

NB! Dette erstatter ikke tilbudet helsestasjon- og skolehelsetjenesten har i skolene i dag. Altså kan barn og unge fortsatt benytte seg av drop in-samtaler hos helsesykepleier på skolene.

Henvisningsskjema sendes til adresse:
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes