Formål: Barne- og ungdomsteamet er en del av lavterskeltilbudet for barn og unge i Balsfjord kommune. Formålet er til dels å opprettholde god psykisk helse og å utøve rask hjelp ved psykiske vansker.

Hvem er vi? Teamet består av kommunepsykolog, leder helsestasjon og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeider og ungdomsarbeider.

Prosedyre/rutine:

  • Henvendelser sendes teamet via post og skal inneholde et utfylt skjema 
  • Teamet møtes hver uke for å vurdere og fordele mottatte henvendelser
  • Henviser får tilbakemelding på hvem som har oppfølgingsansvar
  • Fagpersonen som får oppfølgingsansvar på den enkelte tar kontakt med vedkommende
  • Ved helsemessige endringer/nye utfordringer kan ansvarlig for oppfølging, i samarbeid med barnet/ungdommen og evt. foresatte, drøfte forløp i teamet

Hvem kan sende henvendelser? Instanser som jobber med barn og unge opptil 23 år kan henvende seg til barne- og ungdomsteamet. Dette inkluderer skolen, legetjenesten, flyktningetjenesten, barneverntjenesten, PPT, helsestasjon og skolehelsetjenesten. Foresatte kan også sende henvendelser.

Organisering og kontorplass: Vi er organisert under Helse- og familieenheten og er lokalisert på Helsesenteret.

Skjema som skal fylles ut: Helsetilstand vurderes primært ut fra de opplysninger som står på skjema, derfor er det viktig at den inneholder de opplysninger som blir etterspurt. Samtykke fra foresatte eller barnet selv, avhengig av om vedkommende er helserettslig myndig, skal foreligge.  Skjema finner du til høyre på denne siden

Henvendelser sendes via post til adresse:

Helse og familieenheten
v/ kommunepsykolog Lisa Danielsen
Arnulv Eide-veien 20

9050 Storsteinnes

NB! Dette vil på ingen måte erstatte tilbudet helsestasjon- og skolehelsetjenesten har i skolene i dag. Altså kan barn og unge fortsatt benytte seg av drop in-samtaler hos helsesykepleier på skolene.