Tjenestetilbud

  • Støttesamtaler, utredning og behandling for lette til moderate psykiske plager
  • Deltakelse i møter med skole, PPT eller andre aktuelle aktører
  • Bistand med videre henvisning til spesialisthelsetjenesten eller andre relevante tjenester

Kontakt oss

Foresatte og unge som ønsker kontakt med barne- og ungdomsteamet kan ta kontakt på telefon, eller via SMS/epost (ikke send sensitive opplysninger).

Faginstanser som jobber med barn og unge opp til 23 år kan benytte seg av henvisningsskjema som sendes via post.

Teamet møtes ukentlig for å vurdere og fordele mottatte henvendelser. Fagpersonen som har oppfølgingsansvar på den enkelte tar kontakt med vedkommende, og gir tilbakemelding til henviser. Tilbudet er gratis og frivillig.

NB! Dette vil på ingen måte erstatte tilbudet helsestasjon- og skolehelsetjenesten har i skolene i dag. Altså kan barn og unge fortsatt benytte seg av drop in-samtaler hos helsesykepleier på skolene.