Petersborgveien omsorgsboliger

6 samlokaliserte boliger - psykisk helse.  Boligen er heldøgnbemannet.

Stubben 7 samlokaliserte boliger

For sammensatte livsutfordringer.  Ambulant tjeneste tilknyttet boligene

Andre kommunale boliger

Tildeles av boligsosialt team.