Målsetting med nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus er:

  • økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • sammenhengende og koordinerende pasientforløp
  • unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
  • likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  • bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

Les mer om forløpet på Helsedirektoratets side:  Om forløpet - Helsedirektoratet

Les mer om nasjonalt pasientforløp på Helsenorge: Nasjonalt pasientforløp for psykisk helse og rus - Helsenorge