Hjemmetjenesten Malangen

Hjemmetjenesten Malangen
Hjemmetjenesten har kontor på Malangstun sykehjem, Mestervik og er å treffe på dagtid mandag - fredag på telefon 476 08 408
Malangstun driver storkjøkken som produserer mat til sykehjemmet og salg av mat til hjemmeboende som fyller kriteriene for vedtak om matombringing
 

Hjemmetjenesten Storsteinnes

Hjemmetjenesten Storsteinnes - BBS
Inngår som en fagavdeling ved Balsfjord Bo og Servicesenter. Fagenheten tilbyr hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter, bringing av mat, formidling og lagerhold av hjelpemidler, administrasjon av leiebiler samt koordinering av tilbud til hjemmeboende fra øvrige enheter.

Kontortlf til hjemmetjenesten er 991 19 685 er bemannet daglig fra 07.30 til 21.45.

Dagsenter for aldersdemente:
Tirsdager fra 09.00 til 13.30

Dagsenter eldre:
Dagsenter for eldre foregår på mandager og torsdager fra 09.00 til 13.30 disse dagene. Henvendelser angående dagsenter kan skje til avdelingsleder.

I omsorgsboligene ved Balsfjord Bo og Servicesenter er det nært samarbeid med Balsfjord sykehjem og psykiatri/miljøarbeidere for å gi tilbud 24 timer i døgnet til de som trenger det.

Hjemmetjenesten Storsteinnes distrikt er Storsteinnes, Josefvatn, Tennes, Sørkjos, Sagelvvatn, Middagsbukt, Takvatn, Fjellfroskvatn, Fiskelausvatn og Furudal.

Kst enhetsleder: Grete Storli - telefon 913 59 707

Hemmetjenesten Nordkjosbotn/Laksvatn

Hjemmetjenesten Nordkjosbotn og Laksvatn:

Hjemmetjenesten Nordkjosbotn/Laksvatn består av to avdelinger; Nordkjosbotn og Laksvatn.

Hjemmetjenesten tilbyr hjemmesykepleie, hjemmehjelp, praktisk bistand, levering av middag og formidling av hjelpemidler.

Dagsenter for personer med demens på Nordkjosbotn: onsdager

Det er tilknyttet omsorgsboliger ved begge avdelingene. Kvienskogen omsorgsboliger i Nordkjosbotn har 20 omsorgsboliger og Laksvatn eldresenter på Laksvatn har 6 omsorgsboliger.

Kontorsted:
Nordkjosbotn: Kvienskogen, Tlf. 480 33 680
Laksvatn: Laksvatn eldresenter, Tlf 995 77 423

Geografisk omfatter enheten Nordkjosbotn fra Bergneset-Nordkjosbotn-til Storfjord grense i Kila- til Målselv grense i Tamokdalen- til Tromsø kommune sin grense i Lakselvdalen og til krysset på Seljelva.

Laksvatn omfatter Østsiden av Balsfjorden fra krysset på Seljelva, Laksvatn og  til Tromsø Kommune sine grenser mot Andersdal, Lavangsdalen og Sjøvassbotn.
 

Kst. enhetsleder er Anne-Grethe Heggem - telefon 950 65 630