Fra 01.01.2016 kom det en ny forskrift fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som gjelder feiing og tilsyn av fyringsanlegg i hytter og fritidsboliger.
Balsfjord kommunestyre vedtok i sak 2018/1880: "Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Balsfjord kommune, Troms". 

Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav brannsikkerheten der som hjemme. Siden det ble en lovpålagt oppgave å gjennomføre feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg er dette noe som vil gjelde for alle hytter og fritidsboliger i Balsfjord kommune.

Det er ca. 1500 fritidsboliger til sammen i Balsfjord kommune og vi startet i løpet 2020 opp med feiing og tilsyn av disse. Når det gjelder tilsyn og feiing av hytter og fritidsboliger i kommunen som pr dato ikke har hatt feiing og tilsyn på sin hytte eller fritidsbolig av en eller annen årsak, f.eks at eiendommen ligger langt i fra kjørbar vei, vil vi måtte starte med dette nå i 2024.

Vi gjør da en avtale direkte med hytteeier om hvordan og når det er praktisk og gjennomføre for begge parter. Vi vil også sende ut en liten spørreundersøkelse til de det gjelder i løpet av januar 2024.

Dersom du har spørsmål kan disse sendes på e-post til: thha@balsfjord.kommune.no eller ringe på telefon 453 75 142.

Før vårt besøk vil du motta varsel fra oss pr. SMS.

Har du spørsmål eller hvis ingen kan være til stede når vi kommer, er det viktig at du melder ifra til oss.

Både feiing og tilsyn blir utført samtidig og det er nødvendig at eier eller bruker av hytta er til stede. Vi ønsker å komme inn i hytta for å kontrollere peis, ovn og skorstein innenfra. Dette gjør vi for at eier kan være sikker på at det ikke er skader eller andre feil på fyringsanlegget som kan forårsake brann eller annen skade. Vi vil informere om rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr. Vi ønsker også å snakke med eier om bruk og oppbevaring av parafin og gass i de tilfeller hvor dette er aktuelt. Feieren gir selvfølgelig også informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.