Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden de fleste hytter og fritidsboliger ligger langt fra nærmeste brannstasjon, er det vel så viktig å stille krav brannsikkerheten der som hjemme. Siden det ble en lovpålagt oppgave å gjennomføre feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg er dette noe som vil gjelde for alle hytter og fritidsboliger i Balsfjord kommune.

Det er ca. 1500 fritidsboliger til sammen i Balsfjord kommune og i løpet 2020 vil vi starte opp med feiing og tilsyn av disse. Vi gjør da en avtale direkte med hytteeiere om hvordan og når dette er praktisk å gjennomføre for begge parter.

Før vårt besøk vil du motta varsel fra oss pr. SMS.

Har du spørsmål eller hvis ingen kan være til stede når vi kommer, er det viktig at du melder ifra til oss.

Melding sendes på e-post til: postmottak@balsfjord.kommune.no

eller ring oss på telefon: 480 20 423 eller 966 10 783

Både feiing og tilsyn blir utført samtidig og det er nødvendig at eier, eller bruker, av hytta er til stede. Vi ønsker å komme inn i hytta for å kontrollere peis, ovn og skorstein innenfra. Dette gjør vi for at eier kan være sikker på at det ikke er skader eller andre feil på fyringsanlegget som kan forårsake brann eller annen skade. Vi vil informere om rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr. Vi ønsker også å snakke med eier om bruk og oppbevaring av parafin og gass i de tilfeller hvor dette er aktuelt. Feieren gir selvfølgelig også informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.