Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Balsfjord brann og redning - BBR

Balsfjord brann og redning tar imot brukte håndslokkere.

Vi godkjenner ikke håndslokkere lengre.

Enhetens hovedoppgaver fremgår av ”Lov om vern mot brann, ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver” (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14.juni 2002.

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlige stoffer og farlige gods og andre akutte ulykker.  I tillegg har brannvesenet beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensing som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen (forurensingsloven av 13. juni 2001)

Reglement ved brenning av bygg: klikk her for pdf-dok.
Brenning av bygg, kontrollskjema -klikk her for pdf-dok.

Brann- og feiervesenets oppgaver:

  • hovedbrannstasjon på Storsteinnes
  • bistasjon på Mestervik
  • være innsatsstyrke ved brann og ved andre akutte ulykker
  • gjennomføre brannforebyggende tilsyn
  • gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen
  • gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg.
  • sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  • være innsatsstyrke ved uhell som kan føre til akutt forurensing
Logo brann og redning

Logo brann og redning

Kontakt

Telefon Brann:
110 
Servicenummer 110:
77 75 95 00

Vakttelefon: 991 55 697

Brannsjef
Arnstein Smevik
Telefon 905 69 962

Varabrannsjef/leder beredskap
Michael Berg 
Telefon 995 54 811

Leder forebyggende
Hans Arne Thomsen
Telefon 901 70 044

Leder forebyggende
Christian Andreassen
Telefon 975 21 913

Brannforebygger
Thomas Hansen
Telefon 453 75 142

Sist oppdatert 03. april 2024