Tjenesten er gratis for forsikringstakere. Ved tidlig varsling til 110 kan store verdier reddes.

Tjenesten er organisert ved at forsikringsnæringen gjennom Fellesorganisasjonen (FNO) har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 19 brannstasjoner rundt om i landet, blant annet i Tromsø. Bilene er godt utstyrt – med blant annet pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk samt strømaggregat for nødstrømforsyning, og  skal levere tjenester til både egen kommune og omkringliggende kommuner.