Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Bostøtte

Bostøtte er en hjelp for deg som har lave inntekter og høye boutgifter. Du må søke kommunen om bostøtte.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Har du økonomiske vanskeligheter i forbindelse med koronapandemien? Husbanken kan hjelpe deg. Ta kontakt og les mer om det her.

  Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det er satt øvre grenser for hvor høy inntekt du kan ha.

  Med noen unntak kan alle over 18 år søke. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er kommunen som behandler søknaden din og har all kontakt med deg.

  Søknadsfrist er den 25. i måneden. Bostøtte blir utbetalt den 20. i måneden etter at du søkte.

  Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage til kommunen.

  Du må melde fra om endringer som har betydning for beregningen.

  Kriterier/vilkår

  Alle over 18 år kan søke bostøtte – unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du

  • er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  • er under 18 år og har egne barn

  Partnere

  Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er kommunen som har all kontakt med deg som søker.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Husbanken/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

  Lover

  Bustøttelova
  Forvaltningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om bustøtte

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Papirsøknad skal du sende til kommunen. Kontakt kommunen hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

  Ønsker du en samtale med kommunens saksbehandler, avtal  time på forhånd.

  Skjema

  Slik søker du bostøtte, elektronisk

  Søknadsfrist

  Den 25. i måneden. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Det er situasjonen den 1. i måneden som legges til grunn for beregning av bostøtte.

  Søknaden sendes til

  Balsfjord kommune.

   

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen mottar søknaden og kvalitetssikrer opplysningene. Når søknaden behandles, blir det innhentet opplysninger fra en rekke offentlige instanser som for eksempel folkeregisteret, Skatteetaten og Nav. Husbanken gjør det formelle vedtaket om støtte.

  Klagemulighet

  Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen skal du sende til kommunen. Husk alltid å oppgi navn, fødselsnummer og hva saken gjelder. Forklar hva du mener er feil og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du må skrive under på klagen og legge ved relevant dokumentasjon. Kommunen kan hjelpe deg å klage. Husbanken behandler klagen innen to til seks uker og sender deg et vedtak. Hvis du ikke har fått medhold i klagen din, kan du be om at klagen din blir behandlet av den uavhengige klagenemnda for Husbanken. Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Økonomikontoret
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Økonomikontoret
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2018-01-11 10:09
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:00
  Gyldig fra
  2017-01-25
  Gyldig til
  2020-01-15