Ledighetsnivået i Balsfjord er på nivå med 2007/2008 før finanskrisa satte inn. I Balsfjord var det 4 personer som var permittert, 3 flere enn i oktober 2010. Det var 1 ledig ungdom under 20, 3 mindre enn for ett år siden og 8 ledige i aldersgruppa 20-24 år, det samme som for ett år sida.

TO Tromsø: I tjenesteområdet Tromsø (TO Tromsø) var det 833 ledige i oktober 2011 mot 1033 oktober 2010. Dette utgjør en nedgang på 19 %.

Flest ledige var det innen kategorien ”Reiseliv og transport” med 93 ledige, fulgt av ”Serviceyrker og annet arbeid” med 82 ledige, deretter kommer ”Butikk- og salgsarbeid” med 79 ledige.

Arbeidsmarkedet i tjenesteområdet var i oktober måned stabilt og svært godt. Med en nedgang på71 personer fra september 2011. Forventningen er et fortsatt godt arbeidsmarked med nedgang i ledigheten utover høsten. TO Tromsø har et ledighetsnivå som er 19 % lavere enn i oktober 2010. Det har vært stor nedgang i antallet langtidsledige, og det har vært størst nedgang i gruppene med lavest utdanningsnivå. Dette er meget gledelig.

Det knytter seg noe usikkerhet hvordan den internasjonale finansielle uroen påvirker arbeidsmarkedet i Norge framover.

Troms Fylke: I Troms fylke var det 1586 ledige personer i oktober 2011, noe som utgjorde 1,9 % ledige mot 1802 i oktober 2010. Nedgangen var 12 %, Lavest ledighet hadde Målselv med 1,1 % foran Salangen med 1,4 % og Lenvik med 1,5 %. Høyest ledighet hadde Torsken med 5,1 %, mens Kåfjord hadde 2,9 %, Lavangen og Tranøy hadde begge 2,8 %.

Stillingskategoriene med størst beholdning i TO Tromsø:

I tjenesteområdet fra det 7 flere stillinger i beholdning enn for ett år siden.

Det har vært 12 % flere stillinger i tilgang i TO Tromsø så langt i år i forhold til 2010, den største økningen har vært innen Bygg og anlegg.

  • ·         Undervisning  161 stillinger
  • ·         Helse, pleie og omsorg    80 stillinger
  • ·         Barne- og ungdomsarbeid    74 stillinge