Ledighetsnivået i Balsfjord er på nivå med 2007/2008 før finanskrisa satte inn.

I Balsfjord var det 4 personer som var permittert, 2 flere enn i september 2010.

Det var ingen ledige ungdommer under 20, 1 mindre enn for ett år siden og 11 ledige i aldersgruppa 20-24 år, 4 flere enn for ett år sida.

TO Tromsø: I tjenesteområdet Tromsø (TO Tromsø) var det 1083 ledige i august 2011 mot 1231 i august 2010. dette utgjør en nedgang på 12 %.

Flest ledige var det innen kategorien ”Reiseliv og transport” med 100 ledige, fulgt av ”Serviceyrker og annet arbeid” med 89 ledige, deretter kommer ”Reiseliv og transport” og ”Butikk- og salgsarbeid” med 81 ledige.

Arbeidsmarkedet i tjenesteområdet var i september måned stabilt og svært godt. Forventningen er et fortsatt godt arbeidsmarked med nedgang i ledigheten utover høsten. TO Tromsø har et ledighetsnivå som er 17 % lavere enn i september 2010. Det knytter seg noe usikkerhet hvordan den internasjonale finansielle uroen påvirker arbeidsmarkedet i Norge.

Troms Fylke: I Troms fylke var det 1684 ledige personer i september 2011, noe som utgjorde 2,0 % ledige mot 1954 i september 2010. Nedgangen var 14 %, Lavest ledighet hadde Gratangen med 0,8 %, Målselv 1,1 % og Ibestad 1,1 %. Høyest ledighet hadde Torsken med 3,9 %, mens Dyrøy hadde 3,8 %, Lavangen og Tranøy hadde 3,0 %.

 

Stillingskategoriene med størst beholdning i TO Tromsø:

 

I tjenesteområdet fra det 9 færre stillinger i beholdning enn for ett år siden.

Det har vært 13 % flere stillinger i tilgang i TO Tromsø så langt i år i forhold til 2010, den største økningen har vært innen Bygg og anlegg.

 

Undervisning                              165 stillinger

Butikk- og salgsarbeid                    65 stillinger

Helse, pleie og omsorg                   60 stillinger