I Balsfjord var det 4 personer som var permittert, 1 flere enn i august 2010.

Det var 5 ledige ungdommer under 20, 2 flere enn for ett år siden og 7 ledige i aldersgruppa 20-24 år, 1 færre enn for ett år sida.

TO Tromsø: I tjenesteområdet Tromsø (TO Tromsø) var det 1083 ledige i august 2011 mot 1231 i august 2010. dette utgjør en nedgang på 12 %.

Flest ledige var det innen kategorien ”Serviceyrker og annet arbeid” med 121 ledige, fulgt av ”Butikk- og salgsarbeid” med 119 ledige, deretter kommer ”Reiseliv og transport” med 102 ledige.

Arbeidsmarkedet i tjenesteområdet var i august måned stabilt og godt. Forventningen er et fortsatt godt arbeidsmarked utover høsten. Både Balsfjord, Karlsøy og Tromsø har et ledighetsnivå fra 3 til 14 % lavere enn i 2010. Den normale og forventa oppgangen i juni pga av lavere tiltaksnivå og nytilmelde sommerarbeidssøker og studenter kom ikke, men i juli var det en slik oppgang i Tromsø. I september og oktober venter vi fortsatt nedgang i ledigheten. Det knytter seg noe usikkerhet hvordan den internasjonale finansielle uroen påvirker arbeidsmarkedet i Norge. %

Troms Fylke: I Troms fylke var det 1986 ledige personer i august 2011, noe som utgjorde 2,4 % ledige mot 2118 i august 2010. Lavest ledighet hadde Målselv 1,3 %, Gratangen 1,4 % og Bardu 1,5 %. Høyest ledighet hadde Torsken med 6 %, mens Skjervøy hadde 4,6 % og Lavangen hadde 3,9 %.

Stillingskategoriene med størst beholdning i TO Tromsø:

I tjenesteområdet fra det 76 flere stillinger i beholdning enn for ett år siden.

Det har vært 17 % høyere tilgang på stillinger i TO Tromsø så langt i år i forhold til 2010, den største økningen har vært innen Bygg og anlegg.

Undervisning                              142 stillinger

Helse, pleie og omsorg                   88 stillinger

Barne- og ungdomsarbeid              83 stillinger