I desember 2010 var det 65 ledige i Balsfjord. En nedgang fra i fjor på 12 %. I november i år var det 43 ledige i  Balsfjord.
I Balsfjord var det 3 personer som var permittert, det samme som i desember 2010.
Det var 1 ledig ungdom under 20 år, to færre enn for ett år siden og 8 ledige i aldersgruppa 20-24 år, det samme som for ett år sida.