Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring for beboere i asylmottak

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Som nyankommet innvandrer i asylmottak skal du få opplæring i hvordan det norske samfunnet fungerer og hvordan du kan tilpasse deg livet her. Kommunen skal sørge for opplæringen så snart som mulig etter at du er registrert i et mottak i kommunen.

Målgruppe

Du er over 18 år og asylsøker.

Kriterier/vilkår

Du skal ikke delta i opplæringen hvis

  • Søknaden din behandles etter hurtigprosedyre
  • Søknaden din ikke blir realitetsbehandlet
  • Du bor på ankomstsenter eller i transittmottak
  • Du har fått avslag på asylsøknaden din.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se integreringsloven § 5.

Lover

Integreringsloven

Forskrifter

Integreringsforskriften

___
Skjema
Saksbehandling

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

  • avslag på søknad om fritak

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2023-01-06 14:33
Gyldig fra
2021-01-05
Gyldig til
2023-12-31