Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Temaplaner og tematiske kommunedelplaner

Høring - Hovedplan vann 2023 - 2032 - Balsfjord kommunalteknikk KF

Styret til Balsfjord har besluttet å legge ut hovedplan vann på høring med høringsfrist 12.07.2023 (6uker), før den sendes til politisk behandling.

COWI AS har vært engasjert av Balsfjord kommunalteknikk KF for å utarbeide en revisjon av hovedplan vann fra 2004. Et hovedplandokument skal være et verktøy til langsiktig planlegging for å drifte og utvikle kommunens vannforsyning på en bærekraftig måte.

hovedplan vann

Kulturmiljøplan - høring

Balsfjord kommune har utarbeidet sin første kulturmiljøplan. Formannskapet har gjort følgende vedtak:
Kulturmiljøplan Balsfjord kommune 2023 -2033 sendes på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

gammelt hus