Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Temaplaner og tematiske kommunedelplaner

Høring Temaplan Oppvekst og kultur Balsfjord kommune

Balsfjord kommune har over en periode jobbet med utarbeidelse av temaplan for oppvekst og kultur. I planprosessen er det valgt ut 5 hovedområder som beskriver muligheter og utfordringer som er kommet fram i innspillmøtene som er gjennomført i forbindelse med planprosessen. Det har vært gjennomført ulike former for innspillmøter og medvirkning- både av barnehagebarn, grunnskoleelever, foresatte, tillitsvalgte og samarbeidende tjenester i Balsfjord kommune.

barnehagebarn i fjæra

Begrenset høring - Kulturmiljøplan 2023 - 2033

Kulturmiljøplan for Balsfjord kommune 2023-2033 er sendt på begrenset høring til eiere av kulturminner som tas med i planen etter første høring. 

Høringsfrist er 28. juni.

Les planen her. 

Innspill merkes «Høringssvar Kulturmiljøplan, sak 23/238», og sendes til post@balsfjord.kommune.no, eller til Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

Spørsmål kan rettes til Kristin Johnsen på e-post kristin.johnsen@balsfjord.kommune.no eller på tlf 453 55 164.

kulturmiljø_bilde

Høring - Hovedplan vann 2023 - 2032 - Balsfjord kommunalteknikk KF

Styret i Balsfjord kommunalteknikk KF har besluttet å legge ut hovedplan vann på høring med høringsfrist 12.07.2023 (6 uker), før den sendes til politisk behandling.

COWI AS har vært engasjert av Balsfjord kommunalteknikk KF for å utarbeide en revisjon av hovedplan vann fra 2004. Et hovedplandokument skal være et verktøy til langsiktig planlegging for å drifte og utvikle kommunens vannforsyning på en bærekraftig måte.

hovedplan vann

Kulturmiljøplan - høring

Balsfjord kommune har utarbeidet sin første kulturmiljøplan. Formannskapet har gjort følgende vedtak:
Kulturmiljøplan Balsfjord kommune 2023 -2033 sendes på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

gammelt hus