• fremmer befolkningens helse og trivsel
  • forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse
  • beskytter mot helsetrusler

Folkehelsearbeid skal bidra til en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Kilde: Folkehelseloven

Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid for å:

  • Ha oversikt over forekomsten av sykdom og helse i en befolkning og de samfunnsfaktorer som påvirker befolkningens helsetilstand
  • Tillrå, evaluere og eventuelt iverksette, og administrere målrettede helsefremmende tiltak
  • Bidra til god planlegging og organisering av helsetjenester på alle nivåer
  • Anbefale prioriteringer og fordeling av helseressurser basert på konsekvensanalyser
  • Utøve medisinsk faglig tilsyn med helsetjenesten i henhold til over og forskrifter 

Samfunnsmedisinsk arbeid er rettet mot helsetilstanden og levekår i hele eller i grupper av befolkningen. Samfunnsmedisinen tar sikte på å identifisere forhold i miljøet som kan påvirke helsen både positivt og negativt; det være seg av biologisk, fysisk, kjemisk, kulturell eller sosial natur. Kilde: Den norske legeforeningen