Min helse - https://helsenorge.no/min-helse/

Her finner du:

 • Kontaktinformasjon og varseloppsett
  Her kan du se hvilke kontaktopplysninger du er registrert med. Her kan du også angi hvilke typer varsler du vil motta, og hvor du ønsker dem sendt. Har du fullmakt til å representere andre, kan du motta samme varsler på deres vegne.
 • Bruk av helsetjenester og ordninger
  Her vises ulike tjenester og ordninger, og hvordan ditt forhold til dem er akkurat nå. Noen må du samtykke til for å bruke. Andre får du automatisk tilgang til, men kan reservere deg fra eller fjerne tilgangen til senere, om du ønsker det.
 • Fullmakter
  Her vises hvem du har gitt fullmakt til eller fått fullmakt fra, og hvor lenge fullmaktene er gyldige. Du vil også finne eventuelle fullmakter du ikke har gitt selv, som for eksempel vergemål. Her kan du også endre eller avslutte fullmakter du har gitt, eller opprette en ny fullmakt.
 • Logg over bruk
  Her vises en oversikt over din bruk av Min helse. Hvis andre har tilgang til tjenester på dine vegne gjennom foreldreansvar eller fullmakt, vises deres bruk også. Loggen viser bare at noen har vært inne på en tjeneste - ikke hva vedkommende har gjort med den tjenesten.

Fastlege med eventuelle digitale tjenester

Fastlegeinformasjon vises til alle som deltar i fastlegeordningen. Informasjonen vises også for barn under 16 år. Hvis din fastlege tilbyr digitale tjenester vil du se inngang til disse:

 • bestill time
 • forny resept
 • start e-konsultasjon
 • kontakt legekontoret

Foreløpig er det kun et fåtall fastleger som prøver ut tjenestene. Bruk av digitale tjenester hos fastlegen forutsetter samtykke til dialogtjenester med personlig helsearkiv.

Meldinger

Her ser du meldinger du har sendt og mottatt via helsenorge.no. For å se dine meldinger i Min helse må du ha opprettet personlig helsearkiv.

Timeavtaler

Framtidige avtaler med helsetjenesten vises i en samlet liste. Alle kan åpne listen, men foreløpig inneholder den kun timeavtaler ved sykehus i Helse Vest og Helse Nord, og timeavtaler hos fastleger som er med i utprøvingen av timebestillingstjenesten.

Henvisninger

Henvisninger til sykehus vises i en samlet liste. Alle kan åpne listen, men foreløpig inneholder den kun henvisninger til sykehus i Helse Vest og Helse Nord. For hver henvisning vises informasjon om status og eventuelle planlagte timeavtaler.

Resepter

Resepttjenesten bygger på opplysninger som er lagret i kjernejournal og vises derfor kun for innbyggere som har en kjernejournal på Min helse. Resepter vises i en liste, sammen med informasjon om utleverte legemidler og andre apotekvarer. Listen inneholder kun resepter som er skrevet ut eller hentet på apotek etter at kjernejournalen din ble opprettet.

Helsekontakter

Helsekontakter gir deg informasjon om dine nåværende og tidligere fastleger og andre kontaktpersoner i helsetjenesten. Noen helsekontakter kan du velge selv, som for eksempel fastleger. Andre, som for eksempel forløpskoordinatorer for kreft, får du tildelt når du har rett til det.

Pasientreiser

Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgiftene dine i etterkant. Dersom du har reist til eller fra behandling etter 1. oktober 2016, kan du søke elektronisk om å få dekket utgiftene.

Frikort og egenandeler

Alle innbyggere kan se sine betalte egenandeler for helsetjenester og status på frikort. Frikortene for egenandelstak 1 og 2 gjelder for ulike helsetjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke bruke frikortet i den andre ordningen.

Bytte fastlege

Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.no. Byttet blir gyldig første dagen i måneden etter. For å kunne bytte lege forutsettes det at legen har ledig plass på sin fastlegeliste.

Kjernejournal

Alle som har en kjernejournal på Min helse, får innsyn i hva den inneholder og kan bidra til å gjøre kjernejournalen bedre ved å registrere egne opplysninger. Innbyggere som ikke har fått sin kjernejournal ennå, kan opprette den og ta den i bruk.

Pasientjournal

Tjenesten tilbyr digitalt innsyn i journaldokumentene dine. I en overgangsperiode er tjenesten tilgjengelig kun for spesielt inviterte brukere, men deretter vil tjenesten tilbys til alle. Foreløpig viser den imidlertid kun journaldokumenter ved sykehus i Helse Nord og Helse Vest. Journaldokumentene hentes fra sykehusets systemer og blir ikke lagret på Min helse. Du kan imidlertid selv velge å lagre en kopi i ditt personlige helsearkiv. Dette forutsetter samtykke til dialogtjenester med personlig helsearkiv.

Personlig helsearkiv

Her vises dokumenter som er lagret i ditt personlige helsearkiv. Dette omfatter vedlegg som er utvekslet i meldinger til og fra helsetjenesten, så vel som journaldokumenter du har kopiert fra pasientjournalen din.