https://helsenorge.no/e-resept-og-mine-resepter/dine-resepter-pa-helsenorge-no

Fornye resept: https://helserespons.no/web/storsteinnes/reseptbestilling/

Resepttjenesten på Min helse bygger på opplysninger som er lagret i din kjernejournal, og vises derfor kun for innbyggere som har aktivert kjernejournalen sin. Har du ikke kjernejournal, benytter du nettsiden mineresepter.no istedet.

Resepter vises i en liste sammen med informasjon om utleverte legemidler og andre apotekvarer. Når kjernejournalen blir opprettet viser listen dine gyldige e-resepter. Reseptbelagte legemidler som er utlevert fra apotek før kjernejournalen din ble opprettet, vises ikke. Etter hvert som du henter legemidler på apotek, vil også disse vises i kjernejournalen. Dette gjelder også papir- og telefonresepter.

I reseptvisningen på Min helse vil du få historikk over utleverte resepter opp til tre år bak i tid. Du kan også se legemidler utlevert fra papirresept.

Ønsker du å se dine barns resepter, eller reseptene til andre du har fått fullmakt fra, må du benytte nettsiden mineresepter.no istedet.

Spørsmål og svar om e-resept: https://helsenorge.no/e-resept-og-mine-resepter/sp%c3%b8rsm%c3%a5l-og-svar-om-e-resept