I perioden som angis, inntrer Lena Pettersen som fungerende vikar for Mariell Thomassen. Lena Pettersen er spesialist i allmennmedisin, har lang erfaring fra allmennpraksis og andre legeoppgaver, og er godt kjent med de lokale forholdene etter å ha jobbet som vikar på Storsteinnes legekontor fra april 2022.

Du kan få oversikt over fastleger i Balsfjord her: https://minhelse.helsenorge.no/bytte-fastlege?fylke=19&kommuner=5422

Dersom du ønsker å bytte fastlege må du logge inn ved hjelp av  bankid eller lignende.