Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

2. smittede Balsfjording

Balsfjord har fått påvist en til smittet, nå totalt to personer. Personen nr 2 har blitt smittet utenfor kommunen og bor ikke i sentrale boligstrøk. Personen har ikke vært i kommunens tettsteder eller butikker i perioden etter smitte, og er isolert i bolig i annen kommune. Det har vært lite kontakt med andre, de få er sjekket ut og klarert. Smittede har lette symptomer.

En siste påminnelse før påsken er der:

 1. Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)
 2. Ikke hils med håndtrykk eller gi klem
 3. Og kanskje det mest unormale: hold to meters avstand til hverandre når man treffes, på butikken så vel som et treff rundt ei bålpanne
 4. Ikke samles mer enn fem mennesker samtidig i sosiale lag

 

Les mer

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Er du utlending mellom 16 og 67 år og har oppholdstillatelse som grunnlag for permanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet og hjelpe deg mot økonomisk selvstendighet. Til sammen får du opplæring i 600 timer. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk som du forstår. Norskundervisningen skal gis på norsk. For å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap må du ha gjennomført denne opplæringen.

  Det er avsluttende prøver i både norsk og samfunnskunnskap. Ved gjennomført opplæring får du et deltakerbevis.

  Det skal utarbeides en individuell plan. Planen skal ta utgangspunkt i opplæringsbehovet ditt. Har du rett til gratis opplæring (se nedenfor), skal du få tilbud om ytterligere gratis opplæring i norsk (i inntil 2 400 timer) hvis du har behov for det. Kommunen kan kreve at du gjennomfører en test for å fastslå om du har et slikt behov.

  Målgruppe

  Utlendinger mellom 16 og 67 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. 

  Kriterier/vilkår

  Du har både rett og plikt dersom

  • du har fått asyl
  • du er overføringsflyktning
  • du er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
  • du har etter samlivsbrudd fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag
  • du blir familiegjenforent med personer i de ovennevnte grupper
  • du er familiemedlem til personer som har permanent oppholdstillatelse
  • du er familiemedlem til norske eller andre nordiske borgere (men ikke de som er her etter EØS-regelverket)
  • du har fått midlertidig beskyttelse og opphold etter flukt fra landet ditt.

  Du har plikt til å ta opplæring, men ikke rett til gratis opplæring dersom 

  • du er arbeidsinnvandre fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket og familiegjenforente til disse.

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis for personer mellom 16 og 67 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, bortsett fra for arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. De må betale for opplæringen.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se spesielt introduksjonsloven kap. 4 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

  Lover

  Forvaltningsloven
  Introduksjonsloven

  Forskrifter

  Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen mottaket ligger i skal sørge for opplæring så snart som mulig etter at personen har registrert seg i folkeregisteret. Kommunen har en plikt til å informere om rettigheter og plikter til norskopplæring. Dette gjelder også personer som bor på mottak i kommunen.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav om slik opplæring settes fram.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtak om

  • tildeling av eller avslag på deltakelse
  • vesentlige endringer i individuell plan
  • at opplæringen stanses
  • godkjennelse av permisjon
  • søknad om fritak.
  Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Rådmannen
  Telefon:77722000
  Epost:postmottak@balsfjord.kommune.no
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Rådhuset 9050 STORSTEINNES
  Åpningstid:08.00 - 15.45 (15.00)
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2016-01-12 13:02
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:03
  Gyldig fra
  2008-10-16
  Gyldig til
  2020-01-15