Hvis det hviler konsesjonsplikt på eiendommen, må ny eier søke tillatelse til  overta eiendommen.
Konsesjon er tillatelse fra kommunen til å erverve en eiendom.

Mer info finner du på Landbruksdirektoratet sine sider: Konsesjon på eiendom - Landbruksdirektoratet

Søknadsskjema finner du her: Søknad om konsesjon
Nynorsk søknad om konsesjon
 

Egenerklæring om konsesjonsfri overtakelse av eiendom

Skal du overta en konsesjonsfri eiendom, må du som oftest sende egenerklæring om konsesjonsfrihet. Unntak kan være leiligheter og bebygd eiendom under 2 dekar. 

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet sine sider: Egenerklære konsesjonsfri overtakelse av eiendom - Landbruksdirektoratet

Egenerklæringsskjema du skal bruke i Balsfjord kommune: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom