Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold eller som følge av mangel på arbeidskraft i forbindelse med koronapandemien.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Landbruk

  Beskrivelse

  Du kan søke om erstatning for økonomisk tap som er forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å forsikre seg mot. Ordningen gjelder

  • avlingssvikt
  • svikt i honningproduksjonen.

  Eksempler på klimabetingede skader er

  • tørke
  • store nedbørsmengder
  • flom
  • frost 
  • dårlig blomstring for honningproduksjon.

  Du kan også søke om erstatning for tap som følge av mangel på sesongarbeidskraft i forbindelse med koronapandemien.

  Målgruppe

  Landbruksforetak som
  • er registrert i Enhetsregisteret
  • driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer.

  Kriterier/vilkår

  Ordningen gjelder dersom:
  • Skadene er  forårsaket av klimatiske forhold (været) som det ikke er mulig å tegne privat forsikring mot.
  • Foretaket drives faglig forsvarlig, og forebygger og begrenser skadene. 
  • Du kan dokumentere årsakssammenheng mellom skaden og klimatiske forhold. 
  • Du gir umiddelbar melding til kommunen om skaden

  Pris for tjenesten


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Partnere


  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du søker om erstatning ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet som du sender til kommunen.

  Skjema


  Avlingssvikt - klimabetingede tap
  Erstatningsordningene i landbruket
  Søknad om erstatning for svikt i honningproduksjon

  Vedlegg


  Søknadsfrist

  Erstatning ved skader i plante- og honningproduksjon:

  • ved avlingssvikt, 31. oktober det året skaden har oppstått
  • Ved svikt i honningproduksjon må du melde fra før slynging og senest innen 15. september.

  Søknaden sendes til


 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes Fylkesmannen, som avgjør saken.

  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Landbruksdirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

  Merknader

  Du kan av økonomiske grunner og etter særskilt søknad få et forskudd på inntil 50 % av antatt erstatning for avlingssvikt.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Plan, landbruk og drift
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Plan, landbruk og drift
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

  Kontaktpersoner

  Navn:Svanhild Sandnes
  Tittel:Fagkonsulent
  Telefon:77 72 21 05
  Epost:svandhild.sandnes@balsfjord.kommune.no
  Navn:Dag Tørstad
  Tittel:Planlegger
  Epost:dag.torstad@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2016-01-12 13:02
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:01
  Gyldig fra
  2008-09-19
  Gyldig til
  2020-01-15