Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

VIKTIG ANMODNING

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Valgene du gjør kan få store konsekvenser for andre! Du kan like gjerne bli smittet rundt bålpanna på fjellet, som på et kjøpesenter i Tromsø.

 

Les mer

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Landbruk

  Beskrivelse

  Du kan søke om erstatning for økonomisk tap som er forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å forsikre seg mot. Ordningen gjelder

  • avlingssvikt
  • svikt i honningproduksjonen

  Eksempler på klimabetingede skader er

  • tørke
  • store nedbørsmengder
  • flom
  • frost 
  • dårlig blomstring for honningproduksjon

  Målgruppe

  Landbruksforetak som
  • er registrert i Enhetsregisteret
  • driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer.

  Kriterier/vilkår

  Ordningen gjelder dersom:
  • Skadene er  forårsaket av klimatiske forhold (været) som det ikke er mulig å tegne privat forsikring mot.
  • Foretaket drivs faglig forsvarlig, og forebygger og begrenser skadene. 
  • Du kan dokumentere årsakssammenheng mellom skaden og klimatiske forhold. 
  • Du gir umiddelbar melding til kommunen om skaden

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du søker om erstatning ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet som du sender til kommunen.

  Skjema

  Avlingssvikt - klimabetingede tap
  Erstatningsordningene i landbruket
  Søknad om erstatning for svikt i honningproduksjon

  Søknadsfrist

  Erstatning ved skader i plante- og honningproduksjon:

  • ved avlingssvikt, 31. oktober det året skaden har oppstått
  • Ved svikt i honningproduksjon må du melde fra før slynging og senest innen 15. september.
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes Fylkesmannen, som avgjør saken.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Landbruksdirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

  Merknader

  Du kan av økonomiske grunner og etter særskilt søknad få et forskudd på inntil 50 % av antatt erstatning for avlingssvikt.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Plan, landbruk og drift
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Plan, landbruk og drift
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

  Kontaktpersoner

  Navn:Dag Tørstad
  Tittel:Planlegger
  Epost:dag.torstad@balsfjord.kommune.no
  Navn:Svanhild Sandnes
  Tittel:Fagkonsulent
  Telefon:77 72 21 05
  Epost:svandhild.sandnes@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2016-01-12 13:02
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:01
  Gyldig fra
  2008-09-19
  Gyldig til
  2020-01-15