Kriterier og vilkår

Krav (rekvisisjon) om oppmålingsforretning skal skje skriftlig. Gi blant annet opplysninger om

  • hva som rekvireres (klarlegging av eksisterende grense, grensejustering, arealoverføring osv.)
  • hvilken bokstav i matrikkelloven § 9 som ligger til grunn for rekvisisjonen samt dokumentasjon for dette
  • eier- og festeforhold
  • Kart som viser hvilke grenselinjer/grensepunkter som ønskes klarlagt
  • alle aktuelle parter er enige om grenseforløpet

Rekvisisjon

Slik rekvirerer du klarlegging av eksisterende grense,

  1. Fyll ut rekvisisjonsskjema.

  2. Send inn rekvisisjonen til kommunen. Legg ved kart som viser grenselinjer/grensepunkter som ønskes klarlagt.

Når kommunen mottar rekvisisjon på oppmålingsforretning skal kommunen gjennomføre og matrikkelføre forretningen uten unødvendig opphold. Fristen fra mottatt rekvisisjon til ferdig matrikkelført er 16 uker. Lengre frist kan avtales med rekvirent.

Dersom det under forretningen oppstår uenighet om grenseforløpet, skal landmåler beskrive og eventuelt måle inn partenes påstander. Påstanden skal ikke merkes i marka med grensemerker eller lignende som kan forveksles med godkjent merking. Landmåleren kan utsette den delen av forretningen som gjelder den omtvistede eller usikre grensen inntil 4 uker. Fristen for matrikkelføring løper ikke i denne perioden.

Dersom det ikke blir enighet etter gitt frist, avsluttes saken fra kommunens side.

Spørsmål:

Kontakt Plan og forvaltning

Besøksadresse Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes

Send oss e-post postmottak@balsfjord.kommune.no

Skriv i emnefeltet: Spørsmål Klarlegging av grenser

Legg eventuelt med telefonnummer slik at vi kan ta kontakt på telefon.