Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Farlig avfall

Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall, men leveres til kommunale mottaksordninger.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Tekniske tjenester

  Beskrivelse

  Kommunen skal sørge for at det finnes mottak der du kan levere farlig avfall. Sørg for at emballasjen er tydelig merket med opplysninger om innholdet. Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker og dyr.

  Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er:

  • Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
  • Oppladbare batterier (egen returordning) 
  • Maling, lim, lakk, løsemidler og spraybokser som inneholder farlige stoffer
  • Asbestholdige materialer 
  • PCB-holdige isolerglassruter (egen returordning) 
  • Impregnert trevirke
  • Ulike elektroniske og elektriske produkter (egen returordning)

   

  Målgruppe

  Husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall

  Kriterier/vilkår

  Kommunens plikt begrenser seg til å motta inntil 1000 kg farlig avfall per år per avfallsbesitter. 

  Pris for tjenesten

  For husholdninger er det gratis å levere farlig avfall. Renovasjonsavgiften dekker dette. Virksomheter må betale gebyr når avfallet leveres.

  Opplysninger om gebyrets størrelse fås ved henvendelse til tel: 77 72 57 00

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Sortere.no: Farlig avfall

  Partnere


  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste, se avfallsforskriften kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 11 definerer hvilke avfallstyper som er farlig avfall.

  Forskrifter

  Avfallsforskriften

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Balsfjord kommunalteknikk KF
  Telefon:952 17 640
  Postadresse:9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:9050 STORSTEINNES

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Balsfjord kommunalteknikk KF
  Telefon:952 17 640
  Postadresse:9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:9050 STORSTEINNES

  Kontaktpersoner

  Navn:Leif Kristiansen
  Tittel:Daglig leder
  Mobil:95217 640
  Epost:leif.kristiansen@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2016-01-12 13:03
  Oppdatert:
  2020-02-10 12:24
  Gyldig fra
  2008-09-16
  Gyldig til
  2020-01-15