Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig melding:

Vi endrer utseendet på hjemmesiden. I en overgang kan noe informasjon være mangelfull.

Farlig avfall

Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall, men leveres til kommunale mottaksordninger.

Generelt om tjenesten

Tema

- Tekniske tjenester

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for at det finnes mottak der du kan levere farlig avfall. Sørg for at emballasjen er tydelig merket med opplysninger om innholdet. Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker og dyr.

Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er:

  • Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
  • Oppladbare batterier (egen returordning) 
  • Maling, lim, lakk, løsemidler og spraybokser som inneholder farlige stoffer
  • Asbestholdige materialer 
  • PCB-holdige isolerglassruter (egen returordning) 
  • Impregnert trevirke
  • Ulike elektroniske og elektriske produkter (egen returordning)

 

Målgruppe

Husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall

Kriterier/vilkår

Kommunens plikt begrenser seg til å motta inntil 1000 kg farlig avfall per år per avfallsbesitter. 

Pris for tjenesten

For husholdninger er det gratis å levere farlig avfall. Renovasjonsavgiften dekker dette. Virksomheter må betale gebyr når avfallet leveres.

Opplysninger om gebyrets størrelse fås ved henvendelse til tel: 77 72 57 00

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Sortere.no: Farlig avfall

Partnere


aaa

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste, se avfallsforskriften kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 11 definerer hvilke avfallstyper som er farlig avfall.

Forskrifter

Avfallsforskriften

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:VAR
Telefon:90724812
Epost:oddvar.larsen@balsfjord.kommune.no

Ansvarlig enhet

Avdeling:VAR
Telefon:90724812
Epost:oddvar.larsen@balsfjord.kommune.no

Kontaktpersoner

Navn:Leif Kristiansen
Tittel:
Epost:leif.kristiansen@balsfjord.kommune.no

Andre opplysninger

Opprettet2016-01-12 13:03
Oppdatert:2019-01-08 09:00
Gyldig fra2008-09-16
Gyldig til2020-01-15