Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Bygdeutviklingsmidler - bedriftsrettede tiltak

Hvis du eier en landbrukseiendom og planlegger utvikling kan du søke om tilskudd til investering eller bedriftsutvikling i landbruket.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Landbruk

  Beskrivelse

  Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til

  • Etablering av ny virksomhet
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringer i produksjonsanlegg
  • Investeringer i frukt- og bærdyrking
  • Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte
  • Investeringer i gjødsellager

  Midlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

  Målgruppe

  Du er eier av en landbrukseiendom eller et landbruksforetak.

  Kriterier/vilkår


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Partnere


  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Kommunen kan gi veiledning til hvordan å fylle ut søknaden. Det er også kommunen som vurderer prosjektrapporten og ferdigstilling av prosjektet.

  Når du søker er du pliktig til å gi all informasjon som kommunen eller Innovasjon Norge trenger, samt bokføring, korrespondanse og opptegnelser som angår tilskuddet.

  Skjema

  Informasjon og søknadsskjema fra Innovasjon Norge

  Investeringer/støtte (Innovasjon Norge)

  Vedlegg


 • Saksbehandling

  Saksbehandling


  Saksbehandlingstid

  Innen én måned fra søknaden har ankommet Innovasjon Norge, skal du motta et foreløpig svar som angir hvem som er saksbehandler, og hva som er antatt saksbehandlingstid.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges distriktskontor innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Plan, landbruk og drift
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Plan, landbruk og drift
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

  Kontaktpersoner

  Navn:Svanhild Sandnes
  Tittel:Fagkonsulent
  Telefon:77 72 21 05
  Epost:svandhild.sandnes@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2016-01-12 13:04
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:00
  Gyldig fra
  2008-09-18
  Gyldig til
  2020-01-15