Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

VIKTIG ANMODNING

Tromsø har høyt antall smittede per innbygger (topp 10 i Norge) og med ukjent smittevei: det anbefales på det sterkeste å vurdere behovet for å gjøre oppdrag/handle i byen i tiden fremover!

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Valgene du gjør kan få store konsekvenser for andre! Du kan like gjerne bli smittet rundt bålpanna på fjellet, som på et kjøpesenter i Tromsø.

 

Les mer

Veivedlikehold

Du kan melde fra til kommunen hvis du oppdager hull i veien, manglende gatelys eller manglende brøyting.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Kommunal Infrastruktur

  Beskrivelse

  Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

  Oppgaver kan være:

  • Feiing og renhold
  • Fjerning av søppel
  • Klipping av vegetasjon
  • Rydding i kraftsoner
  • Veioppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing om vinteren

  Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de alminnelige erstatningsregler. 

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Se spesielt forurensningsloven § 81 Forurensningsmyndighetene og veglova kap. III Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg

  Lover

  Forurensningsloven
  Veglova

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Plan, landbruk og drift
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

  Kontaktpersoner

  Navn:Arnt Hansen
  Tittel:Ansvarlig vei/havn
  Telefon:90 99 88 57
  Epost:arnt.hansen@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2016-01-12 13:02
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:11
  Gyldig fra
  2008-09-09
  Gyldig til
  2020-01-15