Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tannhelsetjeneste

Den offentlige tannhelsetjenesten er gratis for alle under 18 år og består av jevnlig kontroll og behandling. Som regel må voksne betale selv, men det finnes unntak.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling for alle under 18 år og til prioriterte grupper.

Barn får innkalling til jevnlige kontroller fra de er ca 3 år gamle. Fram til barnet er 18 år vil nærmeste tannklinikk være den som tar kontakt for time til kontroll og behandling.

Telefonnummer til Storsteinnes Tannklinikk er 960 92 084

Målgruppe

Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til disse prioriterte gruppene:

 • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
 • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
 • Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
 • Flyktninger og asylsøkere på statlige mottak
 • Rusmiddelavhengige under kommunal omsorg.

Pris for tjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten er gratis for 

 • barn 0-18 år
 • personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder
 • psykisk utviklingshemmede.

Grupper som får redusert betaling hos tannlegen

 • aldersgruppen 19-20 år skal betale 25 % av utgiftene til tannbehandling
 • aldersgruppen 21-24 år blir prioritert i årets statsbudsjett og skal betale 25 % av utgiftene til tannbehandling.

Grupper med spesielle ordninger for betaling av tannhelsetjenester

 • flyktninger og asylsøkere på statlige mottak
 • rusmiddelavhengige under kommunal omsorg
 • personer med tannlegeskrekk
 • innsatte i fengsel.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Fylkeskommunen skal være proaktive og oppsøkende for de gruppene som har gratis tannhelsetjeneste. De andre prioriterte gruppene kan selv søke opp tannlege og bestille time.

Det er tannhelsetjenesten der du bor som kan hjelpe deg med informasjon om betalingsordningene. Du finner nærmeste tannklinikk på nettsidene til din fylkeskommune.

Hjelp til å betale for tannlegebehandling kan inngå i NAV sine ordninger for økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp - nav.no

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til det organet som fylkeskommunen bestemmer. Går avgjørelsen deg imot eller avvises klagen, kan du klage til statsforvalteren.

Andre opplysninger
Gyldig fra
2008-09-23
Gyldig til
2023-12-31

Tjenester