Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

Husk

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Tannhelsetjeneste

Den offentlige tannhelsetjenesten er gratis for alle under 18 år og består av jevnlig kontroll og behandling. Som regel må voksne betale selv, men det finnes unntak.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper. I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om behandling til 25 % av offentlige takster.

  Telefonnummer til Storsteinnes Tannklinikk er 960 92 084

  Målgruppe

  Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til disse prioriterte gruppene:

  • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
  • Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • Flyktninger og asylsøkere på statlige mottak
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 
  • Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

  I tillegg har rusmiddelavhengige/-misbrukere under kommunal rusomsorg rett til gratis tannbehandling.

  Pris for tjenesten

  For de tre første gruppene er tjenesten gratis. Kommunen kan gi støtte til tannbehandling (etter pasient- og brukerrettighetsloven) for de som ikke kan sørge for sitt livsopphold. Nav Trygd har egne regler om støtte til tannbehandling ved sykdom.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Relevant paragraf i folketrygdloven er § 5-6 Tannlegehjelp og § 1-3 i pasient- og brukerrettighetsloven.

  Lover

  Folketrygdloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven
  Tannhelsetjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

  Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Faller du inn under en av de prioriterte gruppene, trenger du ikke søke om tjenesten. Fylkeskommunen skal være oppsøkende. Gi melding hvis du eller barna dine ikke blir fulgt opp.

  Ta kontakt med kommunen for støtte til tannbehandling etter pasient- og brukerrettighetsloven. Ta kontakt med Nav Trygd for støtte til tannbehandling i forbindelse med sykdom.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til det organet som fylkeskommunen bestemmer. Går avgjørelsen deg imot eller avvises klagen, kan du klage til Fylkesmannen.

 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-23
  Gyldig til
  2021-01-15