Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

PP-tjenesten

PP-tjenesten er kort for pedagogisk-psykologisk tjeneste og hjelper skolen med å gi tilpasset opplæring til elevene.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Helse og omsorg

  Beskrivelse

  Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal gjøre en faglig vurdering - en såkalt sakkyndig vurdering. Vurderingen skal vise om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp og vil foreslå et tilbud for barnet, foreldrene eller barnehagen.

  Det er opplæringsloven som krever at PPT gjør denne vurderingen, da PPT er både faglig kompetent og en nøytral part.

  PPT skal gjøre en sakkyndig vurdering i disse tilfellene:

  • Søknad om tidlig eller utsatt skolestart
  • Spesialpedagogisk hjelp
  • Spesialundervisning
  • Fritak fra opplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Tegnspråkopplæring
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Inntak til særskilt utdanningsprogram i videregående
  • Utvidet opplæringstid i videregående skole

  Målgruppe

  Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

  Kriterier/vilkår

  Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Hva gjør PP-tjenesten? (informasjon fra Udir)
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

  Se:
  barnehageloven § 19 a Rett til spesialpedagogisk hjelp
  opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste
  forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurdering

  Lover

  Barnehageloven
  Opplæringslova

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen.

  Søknadsfrist

  Henvisninger behandles fortløpende.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

  Saksbehandlingstid

  Forespørsler om henvisning behandles fortløpende.

  Merknader

  Når barn får spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning utenfor bostedskommunen etter avtale, og når barn blir plassert av barnevernstjenesten utenfor bostedskommunen, vil PPT i vertskommunen ha ansvaret for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering. Se forskrift til opplæringslova § 18-1.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Balsfjord, Lyngen og Storfjord
  Telefon:77722620
  Epost:postppt@balsfjord.kommune.no
  Postadresse:Torgveien 6 9040 NORDKJOSBOTN
  Besøksadresse:Torgveien 6 9040 NORDKJOSBOTN

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Balsfjord, Lyngen og Storfjord
  Telefon:77722620
  Telefaks:77722628
  Epost:postppt@balsfjord.kommune.no
  Postadresse:Torgveien 6 9040 NORDKJOSBOTN
  Besøksadresse:Torgveien 6 9040 NORDKJOSBOTN
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2016-01-12 13:04
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:04
  Gyldig fra
  2008-09-23
  Gyldig til
  2020-01-15