Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

2. smittede Balsfjording

Balsfjord har fått påvist en til smittet, nå totalt to personer. Personen nr 2 har blitt smittet utenfor kommunen og bor ikke i sentrale boligstrøk. Personen har ikke vært i kommunens tettsteder eller butikker i perioden etter smitte, og er isolert i bolig i annen kommune. Det har vært lite kontakt med andre, de få er sjekket ut og klarert. Smittede har lette symptomer.

En siste påminnelse før påsken er der:

 1. Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)
 2. Ikke hils med håndtrykk eller gi klem
 3. Og kanskje det mest unormale: hold to meters avstand til hverandre når man treffes, på butikken så vel som et treff rundt ei bålpanne
 4. Ikke samles mer enn fem mennesker samtidig i sosiale lag

 

Les mer

Personvern – dine rettigheter

Som innbygger har du rettigheter til dine egne personopplysninger som brukes av kommunen. Blant annet har du rett til å få vite hva kommunen har av informasjon om deg og hva de opplysningene brukes til.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Rett til innsyn i egne opplysninger

  Du kan be om å få en kopi av alle opplysningene dine, også elektroniske spor, metadata og hvilke profiler du er blitt tildelt.

  Det er gratis å få innsyn og du kan henvende deg enten til kommunen sentralt eller den delen av kommunen du ønsker innsyn fra, for eksempel barnevernet eller fastlegen.

  Rett til å korrigere feilaktige opplysninger

  Dersom du oppdager at kommunen sitter med opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve retting. Du må kunne sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige og hva som er korrekt.

  Rett til sletting

  I noen tilfeller kan du kreve at dine opplysninger blir slettet. For eksempel når det ikke lenger er nødvendig å beholde opplysningene dine. 

  Det er en del unntak til denne retten, og ett av dem er offentlige myndigheters arkiveringsplikt.

  Rettigheter ved automatiserte avgjørelser

  Når kommunen baserer saksbehandlingen sin på et dataprogram, for eksempel hvis du blir automatisk tildelt en barnehageplass, har du rett til:

  • å si din mening
  • å klage på avgjørelsen
  • å kreve at et menneske gjennomgår saken.

  Kommunen skal informere deg om at de bruker automatisk saksbehandling og hvilke konsekvenser det har for deg.

  Målgruppe

  Alle som bor i kommunen.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

  • Rett til innsyn, personvernforordningen artikkel 15
  • Rett til retting, personvernforordningen artikkel 16
  • Rett til sletting, personvernforordningen artikkel 17
  • Rettigheter ved automatiserte avgjørelser, personvernforordningen artikkel 22.

  Lover

  Personopplysningsloven
  Personvernforordningen

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan ta kontakt med kommunen sentralt, for eksempel ved tjenestetorget, eller til det enkelte tjenesteområdet.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal vurdere alle innsynshenvendelser og gi et svar eller utføre den etterspurte handlingen.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle henvendelsen så snart som mulig og senest innen en måned.

  Klagemulighet

  Hvis du mener at dine personvernrettigheter ikke er blitt fulgt, kan du klage til kommunen eller til Datatilsynet.

 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Rådmannen
  Telefon:77722000
  Epost:postmottak@balsfjord.kommune.no
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Rådhuset 9050 STORSTEINNES
  Åpningstid:08.00 - 15.45 (15.00)
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2018-07-06 12:30
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:04
  Gyldig fra
  2018-07-06
  Gyldig til
  2020-01-15